O nas

Czym jest GOKSiT i nasza działalność

Historia GOKSiT w Korycinie

Jako Świetlica wiejska powstał w 1952 roku. Później po zmianach administracyjnych, kiedy powstały Gromadzkie Rady Narodowe nadano mu nazwę Gromadzki Ośrodek (Dom) Kultury. Od 22 lipca 1968 roku przyjął nazwę Gminny Ośrodek Kultury w Korycinie, a w 1975 roku nadano Statut.

W 1988 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia nadzoru nad działalnością Biblioteki Publicznej.

W 1996 roku nastąpiła zmiana nazwy na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki. Zwiększył się zakres zadań statutowych placówki. W skład GOKST weszła Biblioteka Publiczna, która realizuje zadania określone w ustawie z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Zakres działalności

Podstawowym zadaniem GOKSiT jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, upowszechnianie wszelkich form w zakresie sportu i turystyki, tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej, udostępnianie dóbr kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz przygotowanie do aktywnego i twórczego w nich uczestnictwa.

Organizuje życie kulturalne, sportowe i turystyczne społeczeństwu oraz promuje walory kulturalne i turystyczne Gminy Korycin.
Szczegóły są zawarte w Statucie.

Ponadto GOKSiT:

  • prowadzi wynajem pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe, prowadzenie drobnego handlu. Wynajmuje pomieszczenia na kiermasze, przyjęcia weselne, pogrzebowe i inne,
  • prowadzi wypożyczalnię naczyń i sprzętu sportowego nad zalewem w Korycinie,
  • prowadzi Koryciński Wiatrak – jako wyjątkowy obiekt noclegowy.

W ramach GOKSiT działa:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością na nie odpowiemy.

Menu