Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Turystyki w Korycinie

ul. Knyszyńska 2A,
16-140 Korycin

Nr konta bankowego: 21 8077 0000 0000 0257 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Korycinie, ul. Rynek 11, 16 – 140 Korycin

NIP: 545 163 34 77

Dyrektor

Katarzyna Sadowska

tel./fax.: 85 722 91 87,
kom.: 517 142 438
Animator kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Korycinie

przy GOKSiT w Korycinie

Uczniowski Klub Sportowy KONAR-KORA-KORYCIN

przy GOKSiT w Korycinie

Aneta Kuberska - Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych GOKSiT w Korycinie ul. Knyszyńska 2A, 16 – 140 Korycin
Menu