Informacje ogólne

Transgraniczna Sieć Rzemiosła

Transgraniczna sieć dziedzictwa rzemieślniczego to transgraniczny projekt, którego głównym beneficjentem jest Gminny Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie.
Partnerem projektu jest Rejon Vilejka z Białorusi.

Cel projektu

Ogólnym celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – białoruskiego jako destynacji turystyki kulturowej. Realizacja projektu wpłynie na rozwój obiektów kultury pogranicza wzmacniających atrakcyjność turystyczną, podniesienie świadomości i promocję dziedzictwa kulturowego obszaru przygranicznego. Przyczyni się do wzmocnienia powiązań w zakresie współpracy transgranicznej w sektorze turystycznym pogranicza.

Wartość projektu i finansowanie
Projekt realizowany z programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Wartość projektu – 67 344,00 euro
Dofinansowanie 60 000,00 euro

Działania

Menu