Historia Biblioteki Publicznej w Korycinie

Jak to się wszystko zaczęło?

Biblioteka Publiczna w Korycinie została założona 1949 roku – jako Biblioteka Gromadzka w Korycinie. Pierwszym pracownikiem i Kierownikiem Biblioteki była Pani Natalia Sołjan. Biblioteka posiadała na stanie 1325 woluminów książek i 26 tytułów czasopism. Ogółem biblioteka obsługiwała 9 punktów bibliotecznych w sołectwach na terenie gminy. Mieściła się w domu prywatnym Państwa Gabrelów na ul. Białostockiej 15.

W 1952 roku nastąpiła zmiana pracownika. Kierownikiem biblioteki została Pani Wanda Matel. Ukończyła kurs przygotowania do zawodu bibliotekarza w Jarocinie koło Poznania. Odtąd organizowała różnorodne formy pracy z czytelnikiem i dbała o czytelnictwo. Nawiązywała współpracę ze szkołami na terenie gminy. Biblioteka posiadała 2667 woluminów książek. Obsługiwała 11 punktów bibliotecznych. Siedzibę biblioteki przeniesiono na ul. Rynek.

W 1956 roku została założona Filia Biblioteczna z siedzibą w Zdrojach. Kierownikiem Filii bibliotecznej została Pani Jadwiga Jasiulewicz. Organizowała działalność Filii bibliotecznej do 1991 roku. Obsługiwała 5 punktów bibliotecznych we wsiach znacznie oddalonych od Filii i Biblioteki Gminnej. Odeszła na emeryturę 1 stycznia 1991 roku. Od 1991 roku Filię przeniesiono do Ostrej Góry i na stanowisku Kierownika filii bibliotecznej zatrudniono Panią Krystynę Puciłowską, która pracowała do momentu likwidacji filii w 1993 roku.

W 1973 roku nastąpiły zmiany w Bibliotece Publicznej w Korycinie i na stanowisko Kierownika biblioteki gminnej została zatrudniona Pani Teresa Iwanowska. Na stanowisku bibliotekarza pozostawała Pani Wanda Matel już z dwudziestoletnim stażem pracy bibliotecznej. Była skarbnicą wiedzy bibliotecznej i wprowadzała w tajemnice zawodu bibliotekarza kolejnych młodych bibliotekarzy. Wychowała wielu wspaniałych czytelników jak i późniejszych bibliotekarzy. Biblioteka w tym czasie miała siedzibę w mieszkaniu prywatnym Państwa Buraczyków na ul. Knyszynskiej 1.

Stan księgozbioru w Bibliotece Gminnej w tym czasie wynosi 5836 woluminów. Nadal obsługiwała 11 punktów bibliotecznych. Miała zarejestrowanych 332 czytelników w bibliotece i 579 czytelników w punktach bibliotecznych.

W 1978 roku nastąpiła zmiana pracownika biblioteki. Kierownikiem została Pani Grażyna Sutuło. Dokształcała się w Zaocznym Studium Bibliotekarskim w Białymstoku i uzyskała dyplom zawodu bibliotekarza. Pracowała do października 1982 roku. Bibliotekarzem nadal była Pani Wanda Matel. Wspólnie organizowały działalność biblioteczną na terenie gminy i merytorycznie opiekowały się Filią Biblioteczną i licznymi punktami bibliotecznymi.

W 1982 roku na stanowisku kierownika biblioteki została zatrudniona Pani Małgorzata Michelis. Kierownikiem biblioteki była do listopada 1986 roku. W tym czasie uzyskała dyplom zawodu bibliotekarza na zaocznym Studium Bibliotekarskim w Białymstoku oraz dokształcała się na kursach dla bibliotekarzy. Wspólnie z Panią Wandą Matel organizowały czytelnictwo na terenie gminy Korycin. Współpracowały ze szkołami i lokalnymi instytucjami. Biblioteki na terenie gminy czynnie uczestniczyły w życiu społecznym i dbały o rozwój czytelnictwa. Organizowały spotkania autorskie, turnieje literackie, konkursy plastyczne, quizy, zgaduj zgadule, lekcje biblioteczne, wycieczki, wystawki książek i gazetki okolicznościowe i inne formy czytelnicze.

W 1986 na stanowisku Kierownika biblioteki zatrudniono Panią Ewę Prokop. Funkcję tą pełniła do 31 stycznia 2008 roku. Do końca 1990 roku pani Ewa pracowała z Panią Wandą Matel, długoletnim bibliotekarzem, która 31.12.1990 odeszła na emeryturę. Od 1991 roku w Bibliotece pracowały Pani Ewa Prokop na stanowisku Kierownika Biblioteki i Małgorzata Michelis jako starszy bibliotekarz. Współpracowały ze szkołami i lokalnymi instytucjami. Organizowały spotkania autorskie, turnieje, konkursy, quizy, zgaduj-zgadule, lekcje biblioteczne, wycieczki, wystawki książek, gazetki okolicznościowe oraz inne formy czytelnicze.

Od roku 1990 Biblioteka Publiczna w Korycinie ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Korycinie ul. Knyszyńska 2A; wybudowanym z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury. Od 1988 roku Biblioteka funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie. Od 2008 roku do chwili obecnej funkcję Kierownika Biblioteki pełni Pani Małgorzata Michelis. Od 1993 do 2018 roku w krótkich okresach w Bibliotece Publicznej pracowało 11 stażystów, skierowanych z Urzędu Pracy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością na nie odpowiemy.

Menu